Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:49

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (20/2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (6η) Σεπτεμβρίου (2017) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Θέμα 1ο:  Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων B΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου Κ.Α. 1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ μελιτζάΖ 2017» ύψους 3.000,00€ και την ισόποση μείωσή του, για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο «Φεστιβάλ Τσακωνιάς – μελιτζάΖ Λεωνιδίου 2017» με το ποσό των 3.000,00€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 25-6162.001 με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου “Ύδρευση Πουλίθρων”» με το ποσό των 4.000,00€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 40-6114 με τίτλο «Υπηρεσίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 10-6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις» με το ποσό των 3.000,00€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο «Φεστιβάλ Τσακωνιάς – μελιτζάΖ Λεωνιδίου 2017». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 00-6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» με το ποσό των 2.000,00€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 10-7135.006 με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 6ο: Περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

 

Θέμα 7ο: Περί της απευθείας αγοράς του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, συνιδιοκτησίων (α) κληρονόμων Θεοδώρου-Θωμαής Τρίκουλη και (β) Ζωής σύζ. Νικολάου Σαρρή στην Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 8ο: Επί αιτήσεως ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε. που αφορά έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Απόλλωνας» για παραχώρηση Δημοτικού χώρου στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης του Συλλόγου. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Χελιώτη Κοσμά του Κω/νου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 11ο: Περί της έγκρισης ηλεκτροδότησης πίλαρ σε κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

 

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Διαπλάτυνση της δημοτικής οδού προς το νεκροταφείο Τ.Κ. Πουλίθρων», αναδόχου Σιώρα Ευάγγελου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κων/νος)

 

Θέμα 13ο: Επί αιτήσεως για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

 

Θέμα 14ο: Περί δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

 


Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

marneris   

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria