Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018 - 09:11

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (5/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (20η) Φεβρουαρίου (2018) – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα  της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

 Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 2ο:  Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για τη δημιουργία νέων κωδικών (1519.001, 1519.002 και 00-8224.013). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 4ο: Περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 5ο: Περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό, των κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με πλειοδοτική δημοπρασία. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 6ο: Περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό, των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης απευθείας (χωρίς δημοπρασία – όμοροι). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 7ο: Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης δεξαμενών ύδρευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 8ο: Περί της κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 9ο: Περί της έγκρισης διενέργειας μνημόσυνου δωρητών, ευεργετών, αιρετών αρχόντων, της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6434.003. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 10ο: Περί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πραγματευτή στο πλαίσιο κατασκευής των έργων με τίτλο «Κατασκευή του κεντρικού δρόμου οικισμού Πραγματευτής από την πλατεία του Κοινοτικού Γραφείου έως τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Πραγματευτής» & «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραγματευτής». (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως «Μοτοπαρέα Λεωνιδίου» που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 12ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και του ΠΔ 23/2000 για το έτος 2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 13ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 14ο: Επί αιτήσεως παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων Τ.Κ. Κοσμά», αναδόχου Λάτση Κωνσταντίνου. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria