Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018 - 08:45

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Πέμπτη 19 Ιουλίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (13/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (19η) Ιουλίου (2018) – ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης “Θεατρική παράσταση” στη Δ.Ε. Τυρού το Σάββατο 21/7/2018 και της έγκρισης της σχετικής δαπάνης ποσού 1.600,00€ υπό του ΚΑ 00-6434.001 «Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 2ο: Περί της έγκρισης διενέργειας εκδηλώσεων για την «Πολιτιστική εβδομάδα Τυρού (Φεστιβάλ «ΠαραΤυρό» 2018)», στις 26 – 29 Ιουλίου 2018 στη Δ.Ε. Τυρού και της έγκρισης της σχετικής δαπάνης ποσού 15.000,00€ υπό του ΚΑ 00‑6434.006. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 3ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πολιτιστική εβδομάδα Τυρού (Φεστιβάλ «ΠαραΤυρό» 2018)», στη Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 4ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της περιφοράς της ιερής εικόνας του Αγ. Σωτήρα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  5/8/2018 στην Τ.Κ. Σαπ/κων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 5ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Γιορτή Πουλίθρων» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2018 στην Τ.Κ. Πουλίθρων.  (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 6ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «6η Γιορτή κρασιού» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 στη Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 7ο: Περί της παραχώρησης χρήσης της Πλατείας Πελετών στο Σύλλογο Απανταχού Πελετιωτών «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης «6η Γιορτή Κρασιού». (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης της 40/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας» (ΔΗΚΕΝΚ) που αφορά αναμόρφωση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Εισηγητικής Έκθεσης έτους 2018 του Νομικού Προσώπου. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 9ο: Περί της έγκρισης της 46/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας» (ΔΗΚΕΝΚ) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 10ο: Περί της έγκρισης της 32/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου.  (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 11ο: Περί της κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 12ο:  Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου απαραίτητου Κ.Α.: 00-6495.026 με τίτλο: «Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2018», ποσού 9.000,00 με ισόποση μείωση του ΚΑ 00-6737.005 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος ″Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών″». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 13ο: Περί:

α) της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου Κ.Α.: 30-6262.001 με τίτλο: «Συντήρηση δασοαγροτικής οδοποιίας Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Πολιτική Προστασία)», ποσού 21.600,00€, με πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν από τη μείωση των υφιστάμενων Κ.Α. 30-7333.011 «Συντήρηση δασοαγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κοσμά» κατά το ποσό των 7.200,00€, Κ.Α. 30-7333.012 «Συντήρηση δασοαγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των 7.200,00€, Κ.Α. 30-7333.013 «Συντήρηση δασοαγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των 7.200,00€, και

β) της ανάλογης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου Κ.Α.: 20-6422 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», ποσού 1.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 15ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέων απαραίτητων Κ.Α.: 20-8111.010 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας», ποσού 7.571,67€ και Κ.Α.: 20-8111.011 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας», ποσού 2.234,41€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 16ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέων απαραίτητων ΚΑ.: 30-6262.004 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης δρόμου προς Νεκροταφείο», ποσού 3.000,00€, και ΚΑ: 00-6434.007 με τίτλο «Παραδοσιακό πανηγύρι Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» με ισόποση μείωση του ΚΑ 30-6262.003 με τίτλο «Συντήρηση Βρύσης Αγίου Βασιλείου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 18ο: Περί της διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Αλευρά Σπύρου του Κωνσταντίνου που αφορά χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Αλευράς Σπυρίδων – Γκιόκας Φάνης Ο.Ε.» που βρίσκεται στη παραλία Σαπ/κων Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 20ο:  Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς)  στον Ιωάννη Κυρίο του Κων/νου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 21ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 22ο: Περί της έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Λεωνιδίου κατά το μήνα Αύγουστο. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 23ο: Περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2130/93 που αφορούν την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικοπέδων και μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων Δ.Ε. Τυρού και της εφαρμογής των ίδιων διατάξεων στις Δημοτικές Ενότητες Λεωνιδίου και Κοσμά. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 24ο:  Περί του χαρακτηρισμού του οικισμού Λεωνιδίου ως ιστορικού τόπου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

ParaTyro 2018 animated poster

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria