Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 - 13:20

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ημερήσια διάταξη

 

α.α Αρ. απ.   Θ έ μ α
1) 211. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ εσόδων 4219.002 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από χρηματική ποινή» ποσού (627,59)€, β) ΚΑ εσόδων 4219.003 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία» ποσού (1.336,98)€.
2) 212. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ εσόδων 4111.003 με τίτλο «Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ 8%» κατά το ποσό των (4.000,00)€, β) ΚΑ εσόδων 4131.005 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των (32.000,00)€, γ) ΚΑ εσόδων 4131.007 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ» κατά το ποσό των (1.000,00)€, δ) ΚΑ εξόδων 00-8211.003 με τίτλο « Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ 8%» με το ποσό των (4.000,00)€, ε) ΚΑ εξόδων 00-8231.005 με τίτλο: «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό των (32.000,00 )€, στ΄) ΚΑ εξόδων 00-8231.007 με τίτλο « Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ» με το ποσό των (1.000,00 )€.
3) 213. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 00-8113.005 με τίτλο «Αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» με το ποσό των 806,28€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
4) 214. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 20-7134.001 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού» με το ποσό των 2.500,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
5) 215. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του υφιστάμενου ΚΑ 10-7134.006 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα κα λογισμικά» με το ποσό των 3.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
6) 216. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ 10-6051.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΤΕΑΔΥ)» κατά το ποσό των (1.500,00)€, β) ΚΑ 10-6051.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΚΣΚΥ 0822)» κατά το ποσό των (2.500,00)€, γ) ΚΑ 10-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης» κατά το ποσό των (3.500,00)€.
7) 217. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 20-6662.104 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ανακοινώσεων και συστημάτων συναγερμού ΔΕ Τυρού» με το ποσό των 1.800,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
8) 218. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων ΚΑ ως εξής: α) Από τον ΚΑΕ 30-7336.005 με τίτλο: «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών ΔΕ Λεωνιδίου» να μεταφερθεί ποσό (5.000,00) € στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, β) Από τον ΚΑΕ 30-7336.006 με τίτλο: «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών ΔΕ Τυρού» να μεταφερθεί ποσό (4.000,00) € στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, γ) Δημιουργία νέου ΚΑ ΚΑ 30-6262.010 με τίτλο «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών ΔΕ Λεωνιδίου» με το ποσό των 5.000€,με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό», δ) Δημιουργία νέου ΚΑ 30-6262.011 με τίτλο «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών ΔΕ Τυρού» με το ποσό των 4.000€,με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
9) 219. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής  για τη δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και σε καταφατική περίπτωση χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

 

Ο Δήμαρχος Ν Κυνουρίας

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria