Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 - 16:06

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (20/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (30η) Οκτωβρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: Περί της τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 2ο: Περί της τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 3ο: Περί της εκλογής εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 15-6661.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης σχολείου Τ.Κ Βλησιδιάς» με το ποσό των (10.208,01)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

 

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-7134.001 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» με το ποσό των (1.200,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

 

Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των (2.500,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

 

Θέμα 7ο: Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμών – αποχωματώσεων περιβάλλοντος χώρων δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

 

Θέμα 8ο: Περί επικύρωσης αποφάσεων Προέδρων Κοινοτήτων Αγ. Βασιλείου, Μαρίου και Τσιταλίων για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 9ο: Περί της παύσης λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στον Τυρό. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Βασίλειος Σαλάκος  

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria