Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 - 07:54

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Δείτε που ψηφίζετε στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Ορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας της ΠΕ Αρκαδίας ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα, για τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τυχόν επαναληπτικές αυτών και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και κατανέμουμε σε αυτά τους εκλογείς ως κατωτέρω:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

199

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑ

ΚΟΣΜΑ

Από : ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εως : ΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

200

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑ

ΚΟΣΜΑ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Εως : ΨΩΙΝΟΥ - ΝΙΚΗ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

201Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ - ΑΝΝΑΕως

: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ – ΣΟΦΟΚΛΗΣ

β) Όλοι οι Ετεροδημότες γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς δ) οι εκλογείς του άρθρου 27

του Π.Δ. 26/2012 που είναι γραμμένοι στις οικείες καταστάσεις του Α.Τ. Νότιας Κυνουρίας

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

201Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ - ΑΝΝΑ Εως : ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

202Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΓΚΑΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΘΥΜΑΡΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

202Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΓΚΑΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΘΥΜΑΡΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

203Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΙΩΑΝΝΙΔΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

203Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΙΩΑΝΝΙΔΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

204Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ - ΜΕΤΑΞΙΑ Εως : ΛΑΤΣΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

204Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ - ΜΕΤΑΞΙΑ Εως : ΛΑΤΣΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

205Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΛΑΧΑΝΗ - ΜΑΡΘΑ Εως : ΜΠΟΥΡΚΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

205Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΛΕΩΝ ΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΛΑΧΑΝΗ - ΜΑΡΘΑΕως :

ΜΠΟΥΡΚΟΥ - ΕΙΡΗΝΗκαι τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

206Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

206Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

207Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΡΕΠΠΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΤΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

207Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΡΕΠΠΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΤΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

208Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΤΡΑΝΑ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ - ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

208Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Από : ΤΡΑΝΑ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ - ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

209

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως : ΦΟΥΡΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

210

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΒΛΙΣΙΔΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΑ

Εως : ΧΕΛΙΩΤΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

211

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εως : ΧΕΛΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

212

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΜΑΡΙΟΥ

Από : ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΑΤΖΗΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

213

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΛΕΩΝ ΙΔΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΖΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΕως : ΨΥΧΡΑΜΗΣ -

ΛΕΩΝΙΔΑΣκαι τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

214

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΛΕΤΩΝ

Από : ΒΟΥΔΟΥΡΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΧΡΟΝΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

215

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΟΥ

Από : ΒΛΑΧΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

216

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

217Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

α) Από : ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΗ - ΡΟΥΖΑΝΝΑ

Εως : ΨΑΡΡΟΥ - ΜΑΡΙΑ

β) Όλοι οι Ετεροδημότες γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

217Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

α) Από : ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΗ - ΡΟΥΖΑΝΝΑ

Εως : ΨΑΡΡΟΥ - ΜΑΡΙΑ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

218

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

219

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ

Από : ΑΤΤΙΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

220

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ

α) Από : ΑΝΕΖΥΡΗ - ΑΙΜΙΛΙΑ Εως : ΧΡΟΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ

221Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ

α) Από : ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΡΙΓΩ

Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

221Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ

α) Από : ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΡΙΓΩ

Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

222Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ

Από : ΜΕΓΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΥΧΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

222Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ

Από : ΜΕΓΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΥΧΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

223Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΤΥΡΟΥ

α) Από : ΑΛΕΒΑΝΤΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ

Εως : ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ

223Β

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΤΥΡΟΥ

α) Από : ΑΛΕΒΑΝΤΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ

Εως : ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ

224Α

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΥ

ΤΥΡΟΥ

Από : ΚΟΣΜΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΠΡΑΟΥΖΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ

και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

 

 1. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών Τρίπολης και Ναυπλίου
 2. Γενική Αστυνομική Δ/νση Περ. Πελ/σου
 3. Αστυνομική Δ/νση Αρκαδίας
 4. Αστυνομικά Τμήματα Νομού
 5. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αρκαδίας
 6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αρκαδίας
 7. Δικαστική Φυλακή Τρίπολης
  1. Εφόρους Δικαστικών Αντιπροσώπων Νομών Αρκαδίας και Αργολίδας
 8. Εφετείο Ναυπλίου

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

------------------------------------------------

 

 1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Εκλογών

Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων Ευαγγελιστρίας 2 ΑΘΗΝΑ 10183

 1. κ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης

 

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Αρκαδίας Τέρμα Ερυθρού Σταυρού - Ενταύθα

 1. κ.κ. Δημάρχους Π.Ε. Αρκαδίας
 2. Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης
 3. ΚΕΠ Δήμου Τρίπολης

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

---------------------------------

 1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
 2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας
  1. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου)

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria